top of page

 

 

INFLUENSAVAKSINERING 2023:

17.oktober starter vi med årets influensavaksinering. Ta kontakt på telefonnr. 32233939 for timebestilling. Det vil være kveldvaksinering fra kl.16-19 på utvalgte kvelder. Du får vaksinen her hos oss, og i år koster den kr. 350.- for deg som er i risikogruppe. Les mer om dette her:  https://www.fhi.no/va/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/#hvem-br-vaksinere-seg

Dersom du ikke er i risikogruppe og likevel ønsker å vaksinere deg, kan du ta kontakt for resept på vaksinen, hente den på apoteket og få satt den hos oss på avtalt time på laboratoriet. 

Dersom du har ordinær legetime fra 17.oktober og utover, kan vi også sette deg opp til vaksinering i forkant av legetimen, gi oss i så fall beskjed om dette. 

VAKSINE MOT LUNGEBETENNELSE, PNEUMOKOKKVAKSINE: 

Pneumokokkvaksine kan med fordel settes samtidig med influensavaksinen. Denne får du også satt hos oss, og vaksinen koster kr. 600.- Pneumokokkvaksinen må nå settes hvert 6.år for å oppnå fullverdig beskyttelse. Les mer om denne her: 

https://www.fhi.no/va/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/?term=#pneumokokkvaksinasjon-av-risikogrupper

LEGETILBUD I TILLEGG TIL FASTLEGENE VÅRE:

Allmennlege Rohini Sahajpal har konsultasjoner tirsdag- og onsdager

Allmennlege Sahanaa Kirubamoorthy har konsultasjoner torsdag- og fredager

 

LIS-LEGE FRA 01.03.23 - 01.09.2023

Torje Uggen er vår LIS-lege fra 01.09.23 - 01.03.24

PERMISJON:

Sykepleier Kristin Enger er i permisjon fra 01.09.23 til 01.09.24. 

VIKARER:

Vi har for tiden to helsesekretærvikarer ved legesenteret: Beate Aune og Martine Muggerud.

RINGETIDER VED LEGESENTERET: 

Som oppgitt under fanen åpningstider. Vær obs på at på mandag morgener er det mange som forsøker å ringe, så unngå denne tiden dersom henvendelsen ikke haster.

PNEUMOKOKKVAKSINE, VAKSINE MOT LUNGEBETENNELSE:

Samme pasientgruppe som er anbefalt influensavaksine, bør også ta vaksine mot lungebetennelse. Denne må tas hvert 5. år for full effekt.  Kostnad kr. 580.-

 

TOBAKKSAVVENNING:

Gratis hjelp til røykeslutt: I perioden 2020 - 2023 deltar Frisklivssentralen i et pilotprosjekt hvor Helsedirektoratet betaler for veiledning og legemidler for røykeslutt til personer som røyker daglig. Tilbudet er for personer som oppholder seg i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak. Følg linken under for mer informasjon: 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/helsefremmende-tjenester/frisklivssentralen/tobakksavenning/

 

TIPS TIL LEGKONSULTASJONEN:

  • Konsultasjonstiden hos legen er lagt opp til én problemstilling pr. konsultasjon. Har du flere helseproblemer, kan det være lurt å sette opp flere legetimer.

  • Skriv gjerne det du vil ta opp ned på en huskelapp, så er det lettere for legen å vurdere problemenes sammenheng, og om det er best med en eller flere legetimer.

  • Helsesjekk/årlig kontroll: Ta alltid med deg urinprøve. (Tas om morgenen etter at du har vasket deg, la første urinstråle gå i toalettet, deretter ca. 1/2dl i et sterlit uringlass fra apoteket. Merk prøveglasset med navn, fødselsnummer, dato og klokkelett. Blir prøven stående mer enn 2 timer før du har legetime, må den oppbevares i kjøleskap)

  • Forsinkelser kan oppstå på et legesenter om akutte hendelser inntreffer. Likevel er det viktig at du møter til avtalt tid. Skulle du bli forsinket til timen din, gi beskjed, så vurderer vi om du kan komme eller om det må settes opp ny legetime.

  • Pasientjournal fra tidligere fastlege (om du er ny hos oss), er det kun du som pasient som kan be om at blir overført. Det er ingen automatikk i dette. Journalen med dine helseopplysninger er et nyttig verktøy i behandlingen for kontinuitet og sikkerhet i behandlingen.

SYKEMELDING:

Dersom du er syk og har et redusert funksjonsnivå, kan du ha rett på sykemelding. Det er da viktig at du så raskt som mulig tar kontakt med legesenteret. For at vi skal kunne vurdere om du har rett på sykemelding, må du inn på en ordinær time. Det er i utgangspunktet ikke lov å sykemelde over nett og en arbeidstaker risikerer i verste fall at NAV underkjenner en sykemelding der legen ikke har hatt pasienten inne til ordinær time. Blir du syk mens legesenteret er stengt og du skulle vært på jobb kan du bruke egenmelding. Har du ikke flere egenmeldingsdager, er det lurt å sende en e-konsultasjon til fastlegen din for å informere om at du ble syk i dag. Deretter kan du ringe for ordinær time når legesenteret åpner igjen. Da kan vi dokumentere at du har kontaktet oss dagen du ble syk.

Har du vært sykemeldt og trenger forlengelse av sykemelding, må du i god tid bestille time. I utgangspunktet har vi ikke satt av timer til at man kan ringe samme dag for å forlenge sykemelding. 

 

KORONAVAKSINERING I DRAMMEN:

Koronatelefonen i Drammen kommune: 32 04 40 00

Oppdatering om koronavaksineringen i Drammen kommune, finner du mer om ved å følge lenken under:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/

KORONAVAKSINERING PÅ APOTEK:

Koronavaksine gis ved enkelte apotek. Drammen kommune har inngått avtale med tre apotek om å gi korona-vaksine til innbyggere over 18 år. Tilbudet innebærer timebestilling/drop-in. Unntaket er risikogrupper og personer som har hatt allergiske reaksjoner.

https://www.drammen.kommune.no/sok/?q=Koronavaksinering+apotek

 

ETTERREGISTRERING AV VAKSINER SATT I UTLANDET: 

Dette kan nå gjøres på fastlegekontoret. Ta kontakt med legesenteret for mer informasjon om hvordan vi gjør dette. 

COVIDTESTING VED UTENLANDSREISE:

Dette kan gjøres på legekontoret med hurtigtest, dersom landet du skal reise til godkjenner dette. Det må du i forkant sjekke ut selv. Bestill time for test på vårt laboratorium. Svaret vil du kunne hente opp på HelseNorge med bank-id, eller få det med deg i papirversjon fra oss samme dag. 

bottom of page