top of page

 

LEGETILBUD I TILLEGG TIL FASTLEGENE VÅRE:

Allmennlege Sahanaa Kirubamoorthy kan ta konsultasjoner for alle pasienter tilhørende legesenteret. Hos henne er det noe kortere ventetid på legetime enn hos fastlegene. Ta kontakt med oss på telefon 32233939 for timebestilling.

 

LIS-LEGE (tidligere kalt turnuslege):

Thea Marie Pettersen er vår LIS-lege fra 01.03.24 - 01.09.24

PERMISJON:

Sykepleier Kristin Enger er i permisjon fra 01.09.23 til 01.09.24. 

VIKARER:

Vi har for tiden to helsesekretærvikarer ved legesenteret: Beate Aune og Martine Muggerud.

RINGETIDER VED LEGESENTERET: 

Som oppgitt under fanen åpningstider. Vær obs på at på mandag morgener er det mange som forsøker å ringe, så unngå denne tiden dersom henvendelsen ikke haster.


VAKSINERING, påfyll av vaksiner:

Ikke alle vaksinene du tar som barn gir livslang beskyttelse. For noen av vaksinene er det behov for oppfriskningsdoser. Noen vaksiner anbefales også til eldre fordi alder utgjør en risiko for alvorlig forløp av noen sykdommer.

Snakk med oss på legesenteret dersom du er i tvil om hva du trenger.

 • VAKSINE MOT POLIO, DIFTERI, STIVKRAMPE OG KIKHOSTE:

Denne kan du få kjøpt og satt på legesenteret. Voksne som ikke tidligere er vaksinert med tre doser vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio bør sørge for at de får dette (grunnvaksinasjon). Alle personer som er grunnvaksinert mot difteri, tetanus, kikhoste og polio bør få en oppfriskningsdose hvert 10 år. 

OBS gravide: Kikhostevaksine anbefales til alle gravide i 2. og 3.trimester, uavhengig av når de sist ble vaksinert, og i hvert svangerskap. Det anbefales bruk av en kombinasjonsvaksine som gir beskyttelse mot både kikhoste, stivkrampe og difteri (dtp-vaksine). Snakk med din fastlege om dette når du er på svangerskapskontroll!

 • VAKSINE MOT LUNGEBETENNELSE, PNEUMOKOKKVAKSINE: 

Pneumokokkvaksine kan med fordel settes samtidig med influensavaksinen. Denne får du også satt hos oss, og vaksinen koster kr. 600.- Pneumokokkvaksinen må nå settes hvert 6.år for å oppnå fullverdig beskyttelse. Les mer om denne her: 

https://www.fhi.no/va/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/?term=#pneumokokkvaksinasjon-av-risikogruppe 

 • INFLUENSAVAKSINE, tilbys i oktober og utover høsten årlig:

Vaksine mot sesonginfluensa anbefales årlig til:

 • Alle personer over 65 år 

 • Gravide i 2. og 3. trimester 

 • Andre personer med spesielle risikofaktorer for alvorlig influensasykdom 

 

 • KORONAVAKSINERING I DRAMMEN:

Koronatelefonen i Drammen kommune: 32 04 40 00

Oppdatering om koronavaksineringen i Drammen kommune, finner du mer om ved å følge lenken under:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/

 • ETTERREGISTRERING AV VAKSINER SATT I UTLANDET: 

Dette kan nå gjøres på fastlegekontoret. Ta kontakt med legesenteret for mer informasjon om hvordan vi gjør dette. 

TIPS TIL LEGKONSULTASJONEN:'

 • Konsultasjonstiden hos legen er lagt opp til én problemstilling pr. konsultasjon. Har du flere helseproblemer, kan det være lurt å sette opp flere legetimer.

 • Skriv gjerne det du vil ta opp ned på en huskelapp, så er det lettere for legen å vurdere problemenes sammenheng, og om det er best med en eller flere legetimer.

 • Helsesjekk/årlig kontroll: Ta alltid med deg urinprøve. (Tas om morgenen etter at du har vasket deg, la første urinstråle gå i toalettet, deretter ca. 1/2dl i et sterlit uringlass fra apoteket. Merk prøveglasset med navn, fødselsnummer, dato og klokkelett. Blir prøven stående mer enn 2 timer før du har legetime, må den oppbevares i kjøleskap)

 • Forsinkelser kan oppstå på et legesenter om akutte hendelser inntreffer. Likevel er det viktig at du møter til avtalt tid. Skulle du bli forsinket til timen din, gi beskjed, så vurderer vi om du kan komme eller om det må settes opp ny legetime.

 • Pasientjournal fra tidligere fastlege (om du er ny hos oss), er det kun du som pasient som kan be om at blir overført. Det er ingen automatikk i dette. Journalen med dine helseopplysninger er et nyttig verktøy i behandlingen for kontinuitet og sikkerhet i behandlingen.

SYKEMELDING:

Dersom du er syk og har et redusert funksjonsnivå, kan du ha rett på sykemelding. Det er da viktig at du så raskt som mulig tar kontakt med legesenteret. For at vi skal kunne vurdere om du har rett på sykemelding, må du inn på en ordinær time. Det er i utgangspunktet ikke lov å sykemelde over nett og en arbeidstaker risikerer i verste fall at NAV underkjenner en sykemelding der legen ikke har hatt pasienten inne til ordinær time. Blir du syk mens legesenteret er stengt og du skulle vært på jobb kan du bruke egenmelding. Har du ikke flere egenmeldingsdager, er det lurt å sende en e-konsultasjon til fastlegen din for å informere om at du ble syk i dag. Deretter kan du ringe for ordinær time når legesenteret åpner igjen. Da kan vi dokumentere at du har kontaktet oss dagen du ble syk.

Har du vært sykemeldt og trenger forlengelse av sykemelding, må du i god tid bestille time. I utgangspunktet har vi ikke satt av timer til at man kan ringe samme dag for å forlenge sykemelding

bottom of page