INFLUENSAVAKSINERING:  Årets influensavaksine har kommet! Er du i risikogruppe, kan du få denne på legesenteret for kr. 300.- Er du ikke i risikogruppe, er kostnaden kr. 370.- Ta kontakt for nærmere informasjon og timebestilling. Får du covidvaksine i disse dager, bør det være minst en uke mellom denne og influensavaksinering.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

 • Barn og voksne med:

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

PNEUMOKOKKVAKSINE,VAKSINE MOT LUNGEBETENNELSE:

Samme pasientgruppe som er anbefalt influensavaksine, bør også ta vaksine mot lungebetennelse. Denne settes vært 5. år, og kan med fordel tas samtidig med influensavaksinen. Ta dette gjerne opp med oss når du bestiller vaksinetime. Denne koster kr. 580.-

 

 

LEGETILBUD I TILLEGG TIL FASTLEGENE VÅRE:

Vår dyktige allmennlege Sahanaa Kirubamoorthy er for tiden i permisjon. I hennes fravær, vikarierer dr. Rohini Sahajpal.

 

 

LIS-LEGE FRA 01.09. 22 - 28.02.2023

Nina Vo er vår lis-lege (tidligere kalt turnuslege) i denne perioden. 

 

RINGETIDER VED LEGESENTERET: 

Som oppgitt under fanen åpningstider. Vær obs på at på mandag morgener er det mange som forsøker å ringe, så unngå denne tiden dersom henvendelsen ikke haster.

TOBAKKSAVVENNING:

Gratis hjelp til røykeslutt: I perioden 2020 - 2023 deltar Frisklivssentralen i et pilotprosjekt hvor Helsedirektoratet betaler for veiledning og legemidler for røykeslutt til personer som røyker daglig. Tilbudet er for personer som oppholder seg i opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak. Følg linken under for mer informasjon: 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/helsefremmende-tjenester/frisklivssentralen/tobakksavenning/

 

TIPS TIL LEGKONSULTASJONEN:

 • Konsultasjonstiden hos legen er lagt opp til én problemstilling pr. konsultasjon. Har du flere helseproblemer, kan det være lurt å sette opp flere legetimer.

 • Skriv gjerne det du vil ta opp ned på en huskelapp, så er det lettere for legen å vurdere problemenes sammenheng, og om det er best med en eller flere legetimer.

 • Helsesjekk/årlig kontroll: Ta alltid med deg urinprøve. (Tas om morgenen etter at du har vasket deg, la første urinstråle gå i toaletet, deretter ca. 1/2dl i et sterlit uringlass fra apoteket. Merk prøveglasset med navn, fødselsnummer, dato og klokkelett. Blir prøven stående mer enn 2 timer før du har legetime, må den oppbevares i kjøleskap)

 • Forsinkelser kan oppstå på et legesenter om akutte hendelser inntreffer. Likevel er det viktig at du møter til avtalt tid. Skulle du bli forsinket til timen din, gi beskjed, så vurderer vi om du kan komme eller om det må settes opp ny legetime.

 • Pasientjournal fra tidligere fastlege (om du er ny hos oss), er det kun du som pasient som kan be om at blir overført. Det er ingen automatikk i dette. Journalen med dine helseopplysninger er et nyttig verktøy i behandlingen for kontinuitet og sikkerhet i behandlingen.

SYKEMELDING:

Dersom du er syk og har et redusert funksjonsnivå, kan du ha rett på sykemelding. Det er da viktig at du så raskt som mulig tar kontakt med legesenteret. For at vi skal kunne vurdere om du har rett på sykemelding, må du inn på en ordinær time. Det er i utgangspunktet ikke lov å sykemelde over nett og en arbeidstaker risikerer i verste fall at NAV underkjenner en sykemelding der legen ikke har hatt pasienten inne til ordinær time. Blir du syk mens legesenteret er stengt og du skulle vært på jobb kan du bruke egenmelding. Har du ikke flere egenmeldingsdager, er det lurt å sende en e-konsultasjon til fastlegen din for å informere om at du ble syk i dag. Deretter kan du ringe for ordinær time når legesenteret åpner igjen. Da kan vi dokumentere at du har kontaktet oss dagen du ble syk.

Har du vært sykemeldt og trenger forlengelse av sykemelding, må du i god tid bestille time. I utgangspunktet har vi ikke satt av timer til at man kan ringe samme dag for å forlenge sykemelding. 

DIABETES OG FØRERKORT:

Informasjon til førere som har diabetes:

Du må fornye førerkortet ditt innen 1. januar 2023 om du bruker medisin som senker blodsukkeret og førerkortet er gyldig i over fem år fra det ble utstedt.

Du trenger ikke å gjøre noe om du

 • har inntil fem års gyldighet på førerkortet

 • har diabetes, men ikke bruker blodsukkersenkende legemidler

Har du førerkort med gyldighet på mer enn fem år, har diabetes og bruker blodsukkersenkende legemidler, må du fornye førerkortet. Det nye førerkortet ditt får maksimalt fem års gyldighet for vanlig personbil.

Siste frist er 1. januar 2023!

Vi må motta ny helseattest i original innen 1. januar 2023. Det anbefales derfor at du oppsøker lege for å få helseattest i god tid før fristen, for å unngå ventetid på nytt førerkort.

https://www.helsenorge.no/sykdom/diabetes/diabetes-og-forerkort/

 

KORONAVAKSINERING I DRAMMEN:

Koronatelefonen i Drammen kommune: 32 04 40 00

Oppdatering om koronavaksineringen i Drammen kommune, finner du mer om ved å følge lenken under:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/

KORONAVAKSINERING PÅ APOTEK:

Drammen kommune har inngått avtale med fire apotek om å gi korona-vaksine til innbyggere over 18 år.  Tilbudet innebærer drop-in for dose 1 og 2, mens du må bestille time for oppfriskningsdose.

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/snart-kan-du-fa-koronavaksine-ved-fire-apotek/

 

ETTERREGISTRERING AV VAKSINER SATT I UTLANDET: 

Dette kan nå gjøres på fastlegekontoret. Ta kontakt med legesenteret for mer informasjon om hvordan vi gjør dette. 

COVIDTESTING VED UTENLANDSREISE:

Dette kan gjøres på legekontoret med hurtigtest, dersom landet du skal reise til godkjenner dette. Det må du i forkant sjekke ut selv. Bestill time for test på vårt laboratorium. Svaret vil du kunne hente opp på HelseNorge med bank-id, eller få det med deg i papirversjon fra oss samme dag.