top of page

OBS - OBS:  HEIS UTE AV DRIFT!

Rett over sommeren, i perioden 22.august til 4.oktober, skal heisen i bygget vårt byttes ut. I denne perioden må man gå trappene opp til våre lokaler i 4.etasje for å komme til legekontoret. Planlegg derfor nødvendige legekonsultasjoner og laboratorietjenester i god tid for om mulig å unngå denne perioden dersom du har problemer med å gå i trapper. Det vil bli satt opp brakke med lege- og laboratorietjenester nede på parkeringsplassen for dere som ikke greier trappegang og likevel har behov for å komme.

 

SOMMERFERIEN NÆRMER SEG!

Husk å passe på at du har resepter på dine faste medisiner. I sommerferieperioden fra uke 26 til og med uke 33, har vi noe nedsatt tilgjengelighet grunnet ferieavvikling for oss som jobber her. Vi tar blant annet ikke rutinemessige årskontroller, og man må påregne noe mer venting på telefon- og laboratorietjenester.

Vi har vanlige åpnings- og telefontider.

FINNER DU IKKE LEDIGE HELSENORGE TIMER HOS LEGE I SOMMER?

Fortvil ikke, det er nok av legetimer! Du må bare ringe oss for å bestille da vi i denne perioden med redusert bemanning, må styre prioritering av de ulike konsultasjonene selv. 

 

FERIEPERIODER FOR VÅRE LEGER: 

Anna Duch: uke 26, 32 og 33

Andreas Bjørlo: uke 27, 28 , 31 og 32

Christine Hesla Høyem: uke 26, 27, 32 og 33

Selma Kømürcü: uke 26, 27, 28 og 29

Sahanaa Kirubamoothy: uke 28, 29, 30 og 31

Thea Marie Pettersen: uke 28, 29 og 30

 

LEGETILBUD I TILLEGG TIL FASTLEGENE VÅRE:

Allmennlege Sahanaa Kirubamoorthy kan ta konsultasjoner for alle pasienter tilhørende legesenteret. Hos henne er det noe kortere ventetid på legetime enn hos fastlegene. Ta kontakt med oss på telefon 32233939 for timebestilling.

 

LIS-LEGE (tidligere kalt turnuslege):

Thea Marie Pettersen er vår LIS-lege fra 01.03.24 - 01.09.24

PERMISJON:

Sykepleier Kristin Enger er i permisjon fra 01.09.23 til 01.09.24. 

VIKARER:

Vi har for tiden to helsesekretærvikarer ved legesenteret: Beate Aune og Martine Muggerud.

RINGETIDER VED LEGESENTERET: 

Som oppgitt under fanen åpningstider. Vær obs på at på mandag morgener er det mange som forsøker å ringe, så unngå denne tiden dersom henvendelsen ikke haster.

MEDISINER PÅ UTENLANDSREISE:

Du må alltid kunne dokumentere at legemidlene du har med deg på utenlandsreise er til eget medisinsk bruk. Hvor mye du kan ha med deg avhenger av hvilken type legemidler det gjelder og hvor du skal. Vi kan hjelpe deg på legesenteret med oppdatert medisinliste, samt skriv om medikamentbruk på engelsk. Det er regler for hvor mye du kan ha med deg til de ulike land, samt spesialskjema til utfylling dersom medikamentet inneholder narkotiske stoffer, for eksempel beroligende, sterke smertestillende eller legemidler for søvn. Det er lurt å ha med seg en slik attest på reise i Schengen-området.

Les med om dette på Helsenorge sine sider: https://www.helsenorge.no/medisiner/medisiner-pa-reise/

VAKSINERING, påfyll av vaksiner:

Ikke alle vaksinene du tar som barn gir livslang beskyttelse. For noen av vaksinene er det behov for oppfriskningsdoser. Noen vaksiner anbefales også til eldre fordi alder utgjør en risiko for alvorlig forløp av noen sykdommer.

Snakk med oss på legesenteret dersom du er i tvil om hva du trenger.

 • VAKSINE MOT POLIO, DIFTERI, STIVKRAMPE OG KIKHOSTE:

Denne kan du få kjøpt og satt på legesenteret. Voksne som ikke tidligere er vaksinert med tre doser vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio bør sørge for at de får dette (grunnvaksinasjon). Alle personer som er grunnvaksinert mot difteri, tetanus, kikhoste og polio bør få en oppfriskningsdose hvert 10 år. 

OBS gravide: Kikhostevaksine anbefales til alle gravide i 2. og 3.trimester, uavhengig av når de sist ble vaksinert, og i hvert svangerskap. Det anbefales bruk av en kombinasjonsvaksine som gir beskyttelse mot både kikhoste, stivkrampe og difteri (dtp-vaksine). Snakk med din fastlege om dette når du er på svangerskapskontroll!

 • VAKSINE MOT LUNGEBETENNELSE, PNEUMOKOKKVAKSINE: 

Pneumokokkvaksine kan med fordel settes samtidig med influensavaksinen. Denne får du også satt hos oss, og vaksinen koster kr. 600.- Pneumokokkvaksinen må nå settes hvert 6.år for å oppnå fullverdig beskyttelse. Les mer om denne her: 

https://www.fhi.no/va/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/?term=#pneumokokkvaksinasjon-av-risikogruppe 

 • INFLUENSAVAKSINE, tilbys i oktober og utover høsten årlig:

Vaksine mot sesonginfluensa anbefales årlig til:

 • Alle personer over 65 år 

 • Gravide i 2. og 3. trimester 

 • Andre personer med spesielle risikofaktorer for alvorlig influensasykdom 

 

 • KORONAVAKSINERING I DRAMMEN:

Koronatelefonen i Drammen kommune: 32 04 40 00

Oppdatering om koronavaksineringen i Drammen kommune, finner du mer om ved å følge lenken under:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/

 • ETTERREGISTRERING AV VAKSINER SATT I UTLANDET: 

Dette kan nå gjøres på fastlegekontoret. Ta kontakt med legesenteret for mer informasjon om hvordan vi gjør dette. 

TIPS TIL LEGKONSULTASJONEN:'

 • Konsultasjonstiden hos legen er lagt opp til én problemstilling pr. konsultasjon. Har du flere helseproblemer, kan det være lurt å sette opp flere legetimer.

 • Skriv gjerne det du vil ta opp ned på en huskelapp, så er det lettere for legen å vurdere problemenes sammenheng, og om det er best med en eller flere legetimer.

 • Helsesjekk/årlig kontroll: Ta alltid med deg urinprøve. (Tas om morgenen etter at du har vasket deg, la første urinstråle gå i toalettet, deretter ca. 1/2dl i et sterlit uringlass fra apoteket. Merk prøveglasset med navn, fødselsnummer, dato og klokkelett. Blir prøven stående mer enn 2 timer før du har legetime, må den oppbevares i kjøleskap)

 • Forsinkelser kan oppstå på et legesenter om akutte hendelser inntreffer. Likevel er det viktig at du møter til avtalt tid. Skulle du bli forsinket til timen din, gi beskjed, så vurderer vi om du kan komme eller om det må settes opp ny legetime.

 • Pasientjournal fra tidligere fastlege (om du er ny hos oss), er det kun du som pasient som kan be om at blir overført. Det er ingen automatikk i dette. Journalen med dine helseopplysninger er et nyttig verktøy i behandlingen for kontinuitet og sikkerhet i behandlingen.

SYKEMELDING:

Dersom du er syk og har et redusert funksjonsnivå, kan du ha rett på sykemelding. Det er da viktig at du så raskt som mulig tar kontakt med legesenteret. For at vi skal kunne vurdere om du har rett på sykemelding, må du inn på en ordinær time. Det er i utgangspunktet ikke lov å sykemelde over nett og en arbeidstaker risikerer i verste fall at NAV underkjenner en sykemelding der legen ikke har hatt pasienten inne til ordinær time. Blir du syk mens legesenteret er stengt og du skulle vært på jobb kan du bruke egenmelding. Har du ikke flere egenmeldingsdager, er det lurt å sende en e-konsultasjon til fastlegen din for å informere om at du ble syk i dag. Deretter kan du ringe for ordinær time når legesenteret åpner igjen. Da kan vi dokumentere at du har kontaktet oss dagen du ble syk.

Har du vært sykemeldt og trenger forlengelse av sykemelding, må du i god tid bestille time. I utgangspunktet har vi ikke satt av timer til at man kan ringe samme dag for å forlenge sykemelding

bottom of page