SOMMERFERIE ved legesenteret: Leger og medarbeidere avvikler sommerferie i tur og orden i løpet av perioden mellom uke 25 til uke 32. Vi har åpent i hele sommer, dog med noe redusert tilgjengelighet for rutinekontroller. Ring for timebestilling da HelseNorge-timer ikke er tilgjengelig som ved vanlig drift. Husk å bestille resepter for dine faste medisiner i god tid!

 

EN RIKTIG GOD SOMMER ønskes alle våre pasienter! 

 

LEGETILBUD I TILLEGG TIL FASTLEGENE VÅRE:

Vår dyktige allmennlege Sahanaa Kirubamoorthy, kan ta pasienter for alle våre fastleger og er her fire  dager i uken. Hos henne kan du som pasient få konsultasjonstime noe raskere enn hos fastlegen.  

For time hos dr. Kirubamoorthy, ring legesenteret på tlf. 32 23 39 39.

 

 

LIS-LEGE FRA 01.03. - 31.08.2022

Hooman Konar er for tiden vår lis-lege (tidligere kalt turnuslege). 

LEGEKONTORET STENGER kl.12.00 FØLGENDE DATOER GRUNNET MØTEVIRKSOMHET: 

2022:  15/6, 30/8, 11/10 og 22/11

TIPS TIL LEGKONSULTASJONEN:

  •  

  • Konsultasjonstiden hos legen er lagt opp til én problemstilling pr. konsultasjon. Har du flere helseproblemer, kan det være lurt å sette opp flere legetimer.

  • Skriv gjerne det du vil ta opp ned på en huskelapp, så er det lettere for legen å vurdere problemenes sammenheng, og om det er best med en eller flere legetimer.

  • Helsesjekk/årlig kontroll: Ta alltid med deg urinprøve. (Tas om morgenen etter at du har vasket deg, la første urinstråle gå i toaletet, deretter ca. 1/2dl i et sterlit uringlass fra apoteket. Merk prøveglasset med navn, fødselsnummer, dato og klokkelett. Blir prøven stående mer enn 2 timer før du har legetime, må den oppbevares i kjøleskap)

  • Forsinkelser kan oppstå på et legesenter om akutte hendelser inntreffer. Likevel er det viktig at du møter til avtalt tid. Skulle du bli forsinket til timen din, gi beskjed, så vurderer vi om du kan komme eller om det må settes opp ny legetime.

  • Pasientjournal fra tidligere fastlege (om du er ny hos oss), er det kun du som pasient som kan be om at blir overført. Det er ingen automatikk i dette. Journalen med dine helseopplysninger er et nyttig verktøy i behandlingen for kontinuitet og sikkerhet i behandlingen.

SYKEMELDING:

Dersom du er syk og har et redusert funksjonsnivå, kan du ha rett på sykemelding. Det er da viktig at du så raskt som mulig tar kontakt med legesenteret. For at vi skal kunne vurdere om du har rett på sykemelding, må du inn på en ordinær time. Det er i utgangspunktet ikke lov å sykemelde over nett og en arbeidstaker risikerer i verste fall at NAV underkjenner en sykemelding der legen ikke har hatt pasienten inne til ordinær time. Blir du syk mens legesenteret er stengt og du skulle vært på jobb kan du bruke egenmelding. Har du ikke flere egenmeldingsdager, er det lurt å sende en e-konsultasjon til fastlegen din for å informere om at du ble syk i dag. Deretter kan du ringe for ordinær time når legesenteret åpner igjen. Da kan vi dokumentere at du har kontaktet oss dagen du ble syk.

Har du vært sykemeldt og trenger forlengelse av sykemelding, må du i god tid bestille time. I utgangspunktet har vi ikke satt av timer til at man kan ringe samme dag for å forlenge sykemelding. 

DIABETES OG FØRERKORT:

Informasjon til førere som har diabetes

Du må fornye førerkortet ditt innen 1. januar 2023 om du bruker medisin som senker blodsukkeret og førerkortet er gyldig i over fem år fra det ble utstedt.

Du trenger ikke å gjøre noe om du

  • har inntil fem års gyldighet på førerkortet

  • har diabetes, men ikke bruker blodsukkersenkende legemidler

Har du førerkort med gyldighet på mer enn fem år, har diabetes og bruker blodsukkersenkende legemidler, må du fornye førerkortet. Det nye førerkortet ditt får maksimalt fem års gyldighet for vanlig personbil.

Siste frist er 1. januar 2023!

Vi må motta ny helseattest i original innen 1. januar 2023. Det anbefales derfor at du oppsøker lege for å få helseattest i god tid før fristen, for å unngå ventetid på nytt førerkort.

https://www.helsenorge.no/sykdom/diabetes/diabetes-og-forerkort/

 

KORONAVAKSINERING I DRAMMEN:

Koronatelefonen i Drammen kommune: 32 04 40 00

Oppdatering om koronavaksineringen i Drammen kommune, finner du mer om ved å følge lenken under:

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/helse-omsorg/koronavaksine/

KORONAVAKSINERING PÅ APOTEK:

Drammen kommune har inngått avtale med fire apotek om å gi korona-vaksine til innbyggere over 18 år.  Tilbudet innebærer drop-in for dose 1 og 2, mens du må bestille time for oppfriskningsdose.

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/aktuelt-korona/snart-kan-du-fa-koronavaksine-ved-fire-apotek/

 

ETTERREGISTRERING AV VAKSINER SATT I UTLANDET: 

Dette kan nå gjøres på fastlegekontoret. Ta kontakt med legesenteret for mer informasjon om hvordan vi gjør dette. 

COVIDTESTING VED UTENLANDSREISE:

Dette kan gjøres på legekontoret med hurtigtest, dersom landet du skal reise til godkjenner dette. Det må du i forkant sjekke ut selv. Bestill time for test på vårt laboratorium. Svaret vil du kunne hente opp på HelseNorge med bank-id, eller få det med deg i papirversjon fra oss samme dag.